výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 114, 1-8

1 ALLELUIA. In exitu Israel de Aegypto, domus Iacob de populo barbaro, 2 factus est Iuda sanctuarium eius, Israel potestas eius. 3 Mare vidit et fugit, Iordanis conversus est retrorsum; 4 montes saltaverunt ut arietes, et colles sicut agni ovium. - 5 Quid est tibi, mare, quod fugisti? Et tu, Iordanis, quia conversus es retrorsum? 6 Montes, quod saltastis sicut arietes, et colles, sicut agni ovium? 7 A facie Domini contremisce, terra, a facie Dei Iacob, 8 qui convertit petram in stagna aquarum et silicem in fontes aquarum.

Ž 114, 1-8

Verš 1
ALLELUIA. In exitu Israel de Aegypto, domus Iacob de populo barbaro,
Ex 13:3 - Et ait Moyses ad populum: “ Mementote diei huius, in qua egressi estis de Aegypto et de domo servitutis, quoniam in manu forti eduxit vos Dominus de loco isto, ut non comedatis fermentatum panem.

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).