výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 122, 1-9

1 Canticum ascensionum. David. Laetatus sum in eo, quod dixerunt mihi: “ In domum Domini ibimus ”. 2 Stantes iam sunt pedes nostri in portis tuis, Ierusalem. 3 Ierusalem, quae aedificata est ut civitas, sibi compacta in idipsum. 4 Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, testimonium Israel, ad confitendum nomini Domini. 5 Quia illic sederunt sedes ad iudicium, sedes domus David. 6 Rogate, quae ad pacem sunt Ierusalem: “ Securi sint diligentes te! 7 Fiat pax in muris tuis, et securitas in turribus tuis! ”. 8 Propter fratres meos et proximos meos loquar: “ Pax in te! ”. 9 Propter domum Domini Dei nostri exquiram bona tibi.

Ž 122, 1-9

Verš 9
Propter domum Domini Dei nostri exquiram bona tibi.
Neh 2:10 - Et audierunt Sanaballat Horonites et Thobias servus Ammanites et contristati sunt afflictione magna, quod venisset homo, qui quaereret prosperitatem filiorum Israel.

Z 122 - O nadpise pozri poznámku pri 120. žalme. Ak je Dávid pôvodcom tohto žalmu, mohol ho zaspievať len po prenesení archy zmluvy na Sion (2 Sam 6).

Z 122,3 - Kto prvýkrát prišiel do Jeruzalema, musel obdivovať jeho veľkoleposť. "Mesto spojené v jeden celok", dosl. "mesto vybudované, pospájané navzájom v jeden celok", totižto Jeruzalem bolo mesto súvislé, jeho domy stáli jeden popri druhom, a jednotné.

Z 122,5 - Inou prednosťou Jeruzalema je, že v ňom býval kráľ a tam mal sídlo aj najvyšší izraelský súd.

Z 122,8-9 - Pútnici žiadajú pokoj a šťastie Jeruzalemu a najmä chrámu, ale to všetko žiadajú vlastne sebe a pre seba.