výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 118, 1-29

1 ALLELUIA. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. 2 Dicat nunc Israel, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. 3 Dicat nunc domus Aaron, quoniam in saeculum misericordia eius. 4 Dicant nunc, qui timent Dominum, quoniam in saeculum misericordia eius. 5 De tribulatione invocavi Dominum, et exaudivit me educens in latitudinem Dominus. 6 Dominus mecum, non timebo, quid faciat mihi homo. 7 Dominus mecum adiutor meus, et ego despiciam inimicos meos. 8 Bonum est confugere ad Dominum quam confidere in homine. 9 Bonum est confugere ad Dominum quam confidere in principibus. 10 Omnes gentes circuierunt me, et in nomine Domini excidi eos. 11 Circumdantes circumdederunt me, et in nomine Domini excidi eos. 12 Circumdederunt me sicut apes et exarserunt sicut ignis in spinis, et in nomine Domini excidi eos. 13 Impellentes impulerunt me, ut caderem, et Dominus adiuvit me. 14 Fortitudo mea et laus mea Dominus et factus est mihi in salutem. 15 Vox iubilationis et salutis in tabernaculis iustorum: “ Dextera Domini fecit virtutem! 16 Dextera Domini exaltata est; dextera Domini fecit virtutem! ”. 17 Non moriar, sed vivam et narrabo opera Domini. 18 Castigans castigavit me Dominus et morti non tradidit me. 19 Aperite mihi portas iustitiae; ingressus in eas confitebor Domino. 20 Haec porta Domini; iusti intrabunt in eam. - 21 Confitebor tibi, quoniam exaudisti me et factus es mihi in salutem. 22 Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli; 23 a Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris. 24 Haec est dies, quam fecit Dominus: exsultemus et laetemur in ea. 25 O Domine, salvum me fac; o Domine, da prosperitatem! 26 Benedictus, qui venit in nomine Domini. Benedicimus vobis de domo Domini. 27 Deus Dominus et illuxit nobis. Instruite sollemnitatem in ramis condensis usque ad cornua altaris. 28 Deus meus es tu, et confitebor tibi, Deus meus, et exaltabo te. 29 Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius.

Ž 118, 1-29

Verš 8
Bonum est confugere ad Dominum quam confidere in homine.
Ž 62:8 - In Deo salutare meum et gloria mea; Deus fortitudinis meae, et refugium meum in Deo est.
Ž 146:3 - Nolite confidere in principibus, in filiis hominum, in quibus non est salus.
Jer 17:5 - Haec dicit Dominus: “ Maledictus homo, qui confidit in homine et ponit carnem brachium suum, et a Domino recedit cor eius;
Jer 17:7 - Benedictus vir, qui confidit in Domino, et erit Dominus fiducia eius;

Verš 16
Dextera Domini exaltata est; dextera Domini fecit virtutem! ”.
Lk 1:51 - Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui;

Verš 22
Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli;
Iz 8:14 - et erit in sanctuarium, in lapidem offensionis et in petram scandali duabus domibus Israel, in laqueum et in insidias habitantibus Ierusalem.
Iz 28:16 - Idcirco haec dicit Dominus Deus: “ Ecce ego fundamentum ponam in Sion, lapidem, lapidem probatum, angularem, pretiosum, fundatum; qui crediderit, non turbabitur.
Mt 21:42 - Dicit illis Iesus: “ Numquam legistis in Scripturis: "Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli; a Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris" ?
Mk 12:10 - Nec Scripturam hanc legistis: “Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli;
Lk 20:17 - Ille autem aspiciens eos ait: “ Quid est ergo hoc, quod scriptum est: “Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli”?
Sk 4:11 - Hic est lapis, qui reprobatus est a vobis aedificatoribus, qui factus est in caput anguli.
Rim 9:33 - sicut scriptum est: “ Ecce pono in Sion lapidem offensionis et petram scandali; et, qui credit in eo, non confundetur ”.
Ef 2:20 - superaedificati super fundamentum apostolorum et prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Iesu,
1Pt 2:4 - Ad quem accedentes, lapidem vivum, ab hominibus quidem reprobatum, coram Deo autem electum, pretiosum,
1Pt 2:7 - Vobis igitur honor credentibus; non credentibus autem “ Lapis, quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli ”

Verš 6
Dominus mecum, non timebo, quid faciat mihi homo.
Rim 8:31 - Quid ergo dicemus ad haec? Si Deus pro nobis, quis contra nos?

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).