výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 45, 1-18

1 Magistro chori. Secundum " Lilia... ". Filiorum Core. Maskil. Canticum amoris. 2 Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Lingua mea calamus scribae velociter scribentis. 3 Speciosus forma es prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in aeternum. 4 Accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime, magnificentia tua et ornatu tuo. 5 Et ornatu tuo procede, currum ascende propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam. Et doceat te mirabilia dextera tua: 6 sagittae tuae acutae - populi sub te cadent - in corda inimicorum regis. 7 Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi; sceptrum aequitatis sceptrum regni tui. 8 Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem, propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae prae consortibus tuis. 9 Myrrha et aloe et casia omnia vestimenta tua; e domibus eburneis chordae delectant te. 10 Filiae regum in pretiosis tuis; astitit regina a dextris tuis ornata auro ex Ophir. - 11 Audi, filia, et vide et inclina aurem tuam et obliviscere populum tuum et domum patris tui; 12 et concupiscet rex speciem tuam. Quoniam ipse est dominus tuus, et adora eum. 13 Filia Tyri cum muneribus; vultum tuum deprecabuntur divites plebis. 14 Gloriosa nimis filia regis intrinsecus, texturis aureis circumamicta. 15 In vestibus variegatis adducetur regi; virgines post eam, proximae eius, afferuntur tibi. 16 Afferuntur in laetitia et exsultatione, adducuntur in domum regis. 17 Pro patribus tuis erunt tibi filii; constitues eos principes super omnem terram. 18 Memor ero nominis tui in omni generatione et generatione; propterea populi confitebuntur tibi in aeternum et in saeculum saeculi.

Ž 45, 1-18

Verš 12
et concupiscet rex speciem tuam. Quoniam ipse est dominus tuus, et adora eum.
Ž 72:10 - Reges Tharsis et insulae munera offerent, reges Arabum et Saba dona adducent.

Verš 6
sagittae tuae acutae - populi sub te cadent - in corda inimicorum regis.
Heb 1:8 - ad Filium autem: “ Thronus tuus, Deus, in saeculum saeculi, et virga aequitatis virga regni tui.

Z 45 - "Pieseň lásky", tieto slová označujú námet básne, lenže v tom najsvätejšom zmysle. Veď báseň prorocky ospevuje svadbu veľkého kráľa, Mesiáša, s nevšednou nevestou, Cirkvou. Básnikovo vnútro je očarované vidinou budúceho Kráľa a teraz by chcel celou schopnosťou omilosteného pisateľa opísať a vyjaviť všetko, čo vidí a vie. Nádherný obraz možno vyjadriť len "krásnymi" slovami. Jeho slová musia byť najkrajšie, veď ide spievať hymnus "Kráľovi" - Mesiášovi.

Z 45,7 - Mesiáš nie je pozemský kráľ, je to Kráľ božský, a jeho trón je večný. Žalmista ho volá "Bohom", čo dokazuje najbližší kontext. V hebrejskej reči možno nazvať bohom aj pozemského kráľa, sudcu, kňaza, ktorí predstavovali Božiu autoritu na zemi (Ex 22,8; 1 Sam 2,25 atď.). Ale tu sa tento zmysel vylučuje, lebo trón Mesiáša "trvá naveky", žezlo jeho kráľovstva je "žezlo spravodlivosti". To potvrdzuje aj autor Listu Hebrejom, ktorý uvádza 7. verš, aby dokázal božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,8).

Z 45,10 - V nasledujúcich veršoch sa opisuje stretnutie ženícha-Mesiáša so snúbenicou-Cirkvou.

Z 45,13 - Mystická snúbenica, Cirkev, svojou láskou a úctou ku Kráľovi získa si jeho priazeň, takže bude môcť orodovať aj za iných.

Z 45,14 - "Zlaté tkanivá" sú rozličné čnosti.

Z 45,17 - V posledných dvoch veršoch sa žalmista opäť prihovára Kráľovi-Mesiášovi.