výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 101, 1-8

1 David. PSALMUS. Misericordiam et iudicium cantabo; tibi, Domine, psallam. 2 Intellegam in via immaculata; quando venies ad me? Perambulabo in innocentia cordis mei, in medio domus meae. 3 Non proponam ante oculos meos rem iniustam; facientem praevaricationes odio habebo, non adhaerebit mihi. 4 Cor pravum recedet a me, malignum non cognoscam. 5 Detrahentem secreto proximo suo, hunc cessare faciam; superbum oculo et inflatum corde, hunc non sustinebo. 6 Oculi mei ad fideles terrae, ut sedeant mecum; qui ambulat in via immaculata, hic mihi ministrabit. 7 Non habitabit in medio domus meae, qui facit superbiam; qui loquitur iniqua, non stabit in conspectu oculorum meorum. 8 In matutino cessare faciam omnes peccatores terrae, ut disperdam de civitate Domini omnes operantes iniquitatem.

Ž 101, 1-8

Z 101 - Žalm možno považovať za akési "zrkadlo" kráľa alebo za kráľovskú programovú reč.

Z 101,8 - Kráľ v ranných hodinách na verejnom mieste pred bránami mesta rozsudzoval sporné otázky (2 Sam 15,2; Jer 21,12); zaumieňuje si súdiť spravodlivo.