výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 60, 1-13

1 Magistro chori. Secundum " Lilium praecepti ". Miktam. David. Ad docendum. 2 Quando contra Aram Naharaim et Aram Soba egressus est, et quando Ioab reversus devicit Edom in valle Salis: duodecim milia (hominum). 3 Deus, reppulisti nos, destruxisti nos. Iratus es. Convertere ad nos! 4 Concussisti terram, confregisti eam; sana contritiones eius, quia commota est. 5 Ostendisti populo tuo dura, potasti nos vino vertiginis. 6 Dedisti metuentibus te signum, ut fugiant a facie arcus. 7 Ut liberentur dilecti tui, salvos fac dextera tua et exaudi nos. 8 Deus locutus est in sancto suo: “ Laetabor et partibor Sichimam et convallem Succoth metibor. 9 Meus est Galaad, et meus est Manasses, et Ephraim fortitudo capitis mei. Iuda sceptrum meum, 10 Moab olla lavacri mei. Super Idumaeam extendam calceamentum meum, super Philistaeam vociferabor ”. 11 Quis adducet me in civitatem munitam? Quis deducet me usque in Idumaeam? 12 Nonne tu, Deus, qui reppulisti nos; et non egredieris, Deus, in virtutibus nostris? Da nobis auxilium de tribulatione, quia vana salus hominis. 13 In Deo faciemus virtutem, et ipse conculcabit tribulantes nos.

Ž 60, 1-13

Verš 1
Magistro chori. Secundum " Lilium praecepti ". Miktam. David. Ad docendum.
2Sam 8:3 - Et percussit David Adadezer filium Rohob regem Soba, quando profectus est, ut dominaretur super flumen Euphraten.
2Sam 8:13 - Fecit quoque sibi David nomen cum reverteretur, percussa Idumaea in valle Salis, caesis decem et octo milibus.
1Krn 18:3 - Et percussit David etiam Adadezer regem Soba in regione ad Emath, quando perrexit, ut dilataret imperium suum usque ad flumen Euphraten.
1Krn 18:12 - Abisai vero filius Sarviae percussit Edom in valle Salis decem et octo milia
Ž 144:10 - qui das salutem regibus, qui redimis David servum tuum de gladio maligno.

Verš 5
Ostendisti populo tuo dura, potasti nos vino vertiginis.
Ž 108:6 - Exaltare super caelos, Deus, et super omnem terram gloria tua.

Z 60,2 - Porov. 2 Sam 8,3-8; 10,6-19; 1 Krn 18 n.

Z 60,5 - Žalmista prirovnáva skúšku k opojnému nápoju, o ktorom sa nevedelo, že je taký silný.

Z 60,8 - Sichem (dnešný Nablús) je v strede Palestíny predjordánskej (Gn 33,18) a Sukot ("stany" - mesto stanov) zasa v strede zajordánskej Palestíny, neďaleko rieky Jaboka, v kraji kmeňa Gadovho (Gn 33,17 a Joz 13,27). Tieto dve mestá tu zastupujú celú zasľúbenú zem, východnú i západnú časť. Celú túto zem dal Boh do vlastníctva Izraelu.

Z 60,9 - Galaád bol kraj severne a južne od rieky Jaboka a patril kmeňom Gad a Ruben. Neskôr Galaád označoval celé Zajordánsko. Manasses (bol Jozefovým synom) mal polovicu vlastníctva za Jordánom a polovicu pred Jordánom. Efraim - druhý Jozefov syn. V čase obsadenia Palestíny bol kmeň Efraim najväčší a mal najudatnejších bojovníkov. Preto sa o ňom hovorí, že je "prilbou" Pánovej hlavy - akoby mal chrániť celé kráľovstvo. Lež popredným kmeňom vždy bol "Júda", z neho mali pochádzať králi vyvoleného národa, a preto sa nazýva Pánovým "žezlom", kmeňom, skrze ktorý Pán vládol nad ostatnými kmeňmi, nad celou Palestínou v zmysle zasľúbenej zeme.

Z 60,10 - Moabsko (na východ od Mŕtveho mora), Idumea (na juhu Predjordánska - Palestíny) a Filištínsko (pás zeme popri Stredozemnom mori). Moabčania budú ako sluhovia, čo prinášajú svojmu pánovi "umývadlo" na nohy. Izrael si ich podmaní a budú mu posluhovať. Podobne to bude aj s Idumejčanmi. Stúpiť na šiju je symbolom triumfu, víťazstva nad nepriateľom. - Idumejské opevnené mesto, ktoré chce Dávid zaujať, obrazne označuje víťazstvo nad celou Idumeou.