výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Ž 60, 1-12

1 Dem Vorsänger; nach Schuschan-Eduth. Ein Gedicht von David, zum Lehren, als er stritt mit den Syrern von Mesopotamien und mit den Syrern von Zoba, und Joab zurückkehrte und die Edomiter im Salztale schlug, zwölftausend Mann. Gott, du hast uns verworfen, hast uns zerstreut, bist zornig gewesen; führe uns wieder zurück! 2 Du hast das Land erschüttert, hast es zerrissen; heile seine Risse, denn es wankt! 3 Du hast dein Volk Hartes sehen lassen, mit Taumelwein hast du uns getränkt. 4 Denen, die dich fürchten, hast du ein Panier gegeben, daß es sich erhebe um der Wahrheit willen. (Sela.) 5 Damit befreit werden deine Geliebten, rette durch deine Rechte und erhöre uns! 6 Gott hat geredet in seiner Heiligkeit: Frohlocken will ich, will Sichem verteilen und das Tal Sukkoth ausmessen. 7 Mein ist Gilead, und mein Manasse, und Ephraim ist die Wehr meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab. 8 Moab ist mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen; Philistäa, jauchze mir zu! 9 Wer wird mich führen in die feste Stadt, wer wird mich leiten bis nach Edom? 10 Nicht du, Gott, der du uns verworfen hast, und nicht auszogest, o Gott, mit unseren Heeren? 11 Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis! Menschenrettung ist ja eitel. 12 Mit Gott werden wir mächtige Taten tun; und er, er wird unsere Bedränger zertreten.

Ž 60, 1-12

Verš 1
Dem Vorsänger; nach Schuschan-Eduth. Ein Gedicht von David, zum Lehren, als er stritt mit den Syrern von Mesopotamien und mit den Syrern von Zoba, und Joab zurückkehrte und die Edomiter im Salztale schlug, zwölftausend Mann. Gott, du hast uns verworfen, hast uns zerstreut, bist zornig gewesen; führe uns wieder zurück!
2Sam 8:3 - Und David schlug Hadadeser, den Sohn Rechobs, den König von Zoba, als er hinzog, um seine Macht am Strome wiederherzustellen.
2Sam 8:13 - Und David machte sich einen Namen, als er zurückkam, nachdem er die Syrer im Salztal geschlagen hatte, achtzehntausend Mann.
1Krn 18:3 - Und David schlug Hadareser, den König von Zoba, bei Hamath, als er hinzog, um seine Macht am Strome Phrat zu befestigen.
1Krn 18:12 - Und Abisai, der Sohn der Zeruja, schlug die Edomiter im Salztal, achtzehntausend Mann.
Ž 144:10 - dir, der Rettung gibt den Königen, der seinen Knecht David entreißt dem verderblichen Schwerte.

Verš 5
Damit befreit werden deine Geliebten, rette durch deine Rechte und erhöre uns!
Ž 108:6 - Damit befreit werden deine Geliebten, rette durch deine Rechte und erhöre uns!

Z 60,2 - Porov. 2 Sam 8,3-8; 10,6-19; 1 Krn 18 n.

Z 60,5 - Žalmista prirovnáva skúšku k opojnému nápoju, o ktorom sa nevedelo, že je taký silný.

Z 60,8 - Sichem (dnešný Nablús) je v strede Palestíny predjordánskej (Gn 33,18) a Sukot ("stany" - mesto stanov) zasa v strede zajordánskej Palestíny, neďaleko rieky Jaboka, v kraji kmeňa Gadovho (Gn 33,17 a Joz 13,27). Tieto dve mestá tu zastupujú celú zasľúbenú zem, východnú i západnú časť. Celú túto zem dal Boh do vlastníctva Izraelu.

Z 60,9 - Galaád bol kraj severne a južne od rieky Jaboka a patril kmeňom Gad a Ruben. Neskôr Galaád označoval celé Zajordánsko. Manasses (bol Jozefovým synom) mal polovicu vlastníctva za Jordánom a polovicu pred Jordánom. Efraim - druhý Jozefov syn. V čase obsadenia Palestíny bol kmeň Efraim najväčší a mal najudatnejších bojovníkov. Preto sa o ňom hovorí, že je "prilbou" Pánovej hlavy - akoby mal chrániť celé kráľovstvo. Lež popredným kmeňom vždy bol "Júda", z neho mali pochádzať králi vyvoleného národa, a preto sa nazýva Pánovým "žezlom", kmeňom, skrze ktorý Pán vládol nad ostatnými kmeňmi, nad celou Palestínou v zmysle zasľúbenej zeme.

Z 60,10 - Moabsko (na východ od Mŕtveho mora), Idumea (na juhu Predjordánska - Palestíny) a Filištínsko (pás zeme popri Stredozemnom mori). Moabčania budú ako sluhovia, čo prinášajú svojmu pánovi "umývadlo" na nohy. Izrael si ich podmaní a budú mu posluhovať. Podobne to bude aj s Idumejčanmi. Stúpiť na šiju je symbolom triumfu, víťazstva nad nepriateľom. - Idumejské opevnené mesto, ktoré chce Dávid zaujať, obrazne označuje víťazstvo nad celou Idumeou.