výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Ž 93, 1-5

1 Jehova regiert, er hat sich bekleidet mit Hoheit; Jehova hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Stärke; auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken. 2 Dein Thron steht fest von alters her, von Ewigkeit her bist du. 3 Ströme erhoben, Jehova, Ströme erhoben ihre Stimme, Ströme erhoben ihre Brandung. 4 Jehova in der Höhe ist gewaltiger als die Stimmen großer Wasser, als die gewaltigen Wogen des Meeres. 5 Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Hause geziemt Heiligkeit, Jehova, auf immerdar.

Ž 93, 1-5

Z 93,1-2 - "Pán kraľuje", t. j. "začal kraľovať a kraľuje ďalej", je slávnostné privolávanie, ktorým pozdravovali nového kráľa pri nastúpení na trón. Takto začínajú žalmy 97 a 99 (pozri o pozdrave 2 Sam 15,10; 2 Kr 9,13).

Z 93,5 - "Božie svedectvá" sú predovšetkým Božie prísľuby, potom výroky, príkazy, slovom, prejavy Božej vôle.