výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 93, 1-5

1 (92:1) Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется. 2 (92:2) Престол Твой утвержден искони: Ты – от века. 3 (92:3) Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. 4 (92:4) Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. 5 (92:5) Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.

Ž 93, 1-5

Z 93,1-2 - "Pán kraľuje", t. j. "začal kraľovať a kraľuje ďalej", je slávnostné privolávanie, ktorým pozdravovali nového kráľa pri nastúpení na trón. Takto začínajú žalmy 97 a 99 (pozri o pozdrave 2 Sam 15,10; 2 Kr 9,13).

Z 93,5 - "Božie svedectvá" sú predovšetkým Božie prísľuby, potom výroky, príkazy, slovom, prejavy Božej vôle.