výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Ž 121, 1-8

1 Ein Stufenlied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommen wird. 2 Meine Hilfe kommt von Jehova, der Himmel und Erde gemacht hat. 3 Er wird nicht zulassen, daß dein Fuß wanke; dein Hüter schlummert nicht. 4 Siehe, der Hüter Israels, nicht schlummert noch schläft er. 5 Jehova ist dein Hüter, Jehova ist dein Schatten über deiner rechten Hand. 6 Nicht wird die Sonne dich stechen des Tages, noch der Mond des Nachts. 7 Jehova wird dich behüten vor allem Übel, er wird behüten deine Seele. 8 Jehova wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang, von nun an bis in Ewigkeit.

Ž 121, 1-8

Z 121 - Nadpis je ten istý ako v žalme predchádzajúcom. Žalm vystihuje city tých, čo sa vybrali na cestu do Jeruzalema.

Z 121,1 - Izraeliti sa modlievali obrátení k svätyni. Pri modlitbe zdvíhali ruky. Keď išlo o vzdialenejších veriacich, tak sa obracali smerom k Júdskym horám, kde bol Jeruzalem.

Z 121,6 - "Za dňa ťa slnko nezraní" (porov. 2 Kr 4,19; Jdt 8,3), "ani mesiac za noci" - orientálci aj dnes pripisujú niektoré choroby vplyvu mesiaca; iní myslia na nočný chlad (porov. Gn 31,40).