výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Ž 47, 1-9

1 Dem Vorsänger. Von den Söhnen Korahs, ein Psalm. Ihr Völker alle, klatschet in die Hände! Jauchzet Gott mit Jubelschall! 2 Denn Jehova, der Höchste, ist furchtbar, ein großer König über die ganze Erde. 3 Er unterwarf uns die Völker, und die Völkerschaften unter unsere Füße. 4 Er erwählte für uns unser Erbteil, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. (Sela.) 5 Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen, Jehova unter Posaunenschall. 6 Singet Gott Psalmen, singet Psalmen; singet Psalmen unserem König, singet Psalmen! 7 Denn Gott ist König der ganzen Erde; singet Psalmen mit Einsicht! 8 Gott regiert über die Nationen; Gott hat sich auf den Thron seiner Heiligkeit gesetzt. 9 Die Edlen der Völker haben sich versammelt und das Volk des Gottes Abrahams; denn die Schilde der Erde sind Gottes; er ist sehr erhaben.

Ž 47, 1-9

Z 47 - Autor žalmu opisuje mesiášske Kráľovstvo, akoby líčil kráľovstvo pozemské, lenže všeobecné. Mesiášske kráľovstvo predstavuje v predobraze kráľovstvo júdske.

Z 47,2 - Tlieskať rukami značí prejavovať radosť a úctu. Nielen Izraeliti, ale semitské národy vôbec mali zvyk "tlieskať rukami" po voľbe nového kráľa. Pritom sa privolávalo na slávu a za trúbenia a výkrikov radosti prisahali vernosť a priali kráľovi dlhý život (2 Kr 11,12).