výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Ž 117, 1-2

1 Lobet Jehova, alle Nationen! Rühmet ihn, alle Völker! 2 Denn mächtig über uns ist seine Güte; und die Wahrheit Jehovas währt ewiglich. Lobet Jehova!

Ž 117, 1-2

Verš 1
Lobet Jehova, alle Nationen! Rühmet ihn, alle Völker!
Rim 15:11 - Und wiederum: "Lobet den Herrn, alle Nationen, und alle Völker sollen ihn preisen!"

Z 117 - Žalm je najkratší z celého žaltára a najkratšou hlavou v celom Svätom písme, ale je vzácny pre svoj obsah. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru (Rim 15,8-11).