výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Ž 114, 1-8

1 Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volke fremder Sprache, 2 da war Juda sein Heiligtum, Israel seine Herrschaft. 3 Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück; 4 die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Schafe. 5 Was war dir, du Meer, daß du flohest? Du Jordan, daß du dich zurückwandtest? 6 Ihr Berge, daß ihr hüpftet wie Widder? ihr Hügel, wie junge Schafe? 7 Erbebe vor dem Herrn, du Erde, vor dem Gott Jakobs, 8 Der den Felsen verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfelsen in einen Wasserquell!

Ž 114, 1-8

Verš 1
Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volke fremder Sprache,
Ex 13:3 - Und Mose sprach zu dem Volke: Gedenket dieses Tages, an welchem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Hause der Knechtschaft; denn mit starker Hand hat Jehova euch von hier herausgeführt; und es soll nichts Gesäuertes gegessen werden.

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).