výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 114, 1-8

1 (113:1) Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова – из народаиноплеменного, 2 (113:2) Иуда сделался святынею Его, Израиль – владением Его. 3 (113:3) Море увидело и побежало; Иордан обратилсяназад. 4 (113:4) Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. 5 (113:5) Что с тобою, море, что ты побежало, и с тобою , Иордан, что ты обратилсяназад? 6 (113:6) Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? 7 (113:7) Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева, 8 (113:8) превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод.

Ž 114, 1-8

Verš 1
(113:1) Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова – из народаиноплеменного,
Ex 13:3 - И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного:

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).