výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RIV - Talianský - Riveduta)

Ž 114, 1-8

1 Quando Israele uscì dall’Egitto, e la casa di Giacobbe di fra un popolo dal linguaggio strano, 2 Giuda divenne il santuario dell’Eterno; Israele, suo dominio. 3 Il mare lo vide e fuggì, il Giordano tornò addietro. 4 I monti saltarono come montoni, i colli come agnelli. 5 Che avevi, o mare, che fuggisti? E tu, Giordano, che tornasti addietro? 6 E voi, monti, che saltaste come montoni, e voi, colli, come agnelli? 7 Trema, o terra, alla presenza del Signore, alla presenza dell’Iddio di Giacobbe, 8 che mutò la roccia in istagno, il macigno in sorgente d’acqua.

Ž 114, 1-8

Verš 1
Quando Israele uscì dall’Egitto, e la casa di Giacobbe di fra un popolo dal linguaggio strano,
Ex 13:3 - E Mosè disse al popolo: "Ricordatevi di questo giorno, nel quale siete usciti dall’Egitto, dalla casa di servitù; poiché l’Eterno vi ha tratti fuori di questo luogo, con mano potente; non si mangi pane lievitato.

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).