výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 114, 1-8

1 When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language; 2 Judah was his sanctuary, and Israel his dominion. 3 The sea saw it, and fled: Jordan was driven back. 4 The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs. 5 What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back? 6 Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs? 7 Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob; 8 Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.

Ž 114, 1-8

Verš 1
When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;
Ex 13:3 - And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand the LORD brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten.

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).