výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Ž 114, 1-8

1 عند خروج اسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم 2 كان يهوذا مقدسه. واسرائيل محل سلطانه‎. 3 ‎البحر رآه فهرب. الاردن رجع الى خلف‎. 4 ‎الجبال قفزت مثل الكباش والآكام مثل حملان الغنم‎. 5 ‎ما لك ايها البحر قد هربت وما لك ايها الاردن قد رجعت الى خلف 6 وما لكن ايتها الجبال قد قفزتنّ مثل الكباش وايتها التلال مثل حملان الغنم‎. 7 ‎ايتها الارض تزلزلي من قدام الرب من قدام اله يعقوب 8 المحول الصخرة الى غدران مياه الصوان الى ينابيع مياه

Ž 114, 1-8

Verš 1
عند خروج اسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم
Ex 13:3 - وقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية. فانه بيد قوية اخرجكم الرب من هنا. ولا يؤكل خمير.

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).