výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 93, 1-5

1 Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese. 2 Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti. 3 Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své vlnobití. 4 Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině. 5 Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, Hospodine!

Ž 93, 1-5

Z 93,1-2 - "Pán kraľuje", t. j. "začal kraľovať a kraľuje ďalej", je slávnostné privolávanie, ktorým pozdravovali nového kráľa pri nastúpení na trón. Takto začínajú žalmy 97 a 99 (pozri o pozdrave 2 Sam 15,10; 2 Kr 9,13).

Z 93,5 - "Božie svedectvá" sú predovšetkým Božie prísľuby, potom výroky, príkazy, slovom, prejavy Božej vôle.