výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 93, 1-5

1 Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék se Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, 2 tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! 3 Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá! 4 Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! 5 Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky!

Ž 93, 1-5

Z 93,1-2 - "Pán kraľuje", t. j. "začal kraľovať a kraľuje ďalej", je slávnostné privolávanie, ktorým pozdravovali nového kráľa pri nastúpení na trón. Takto začínajú žalmy 97 a 99 (pozri o pozdrave 2 Sam 15,10; 2 Kr 9,13).

Z 93,5 - "Božie svedectvá" sú predovšetkým Božie prísľuby, potom výroky, príkazy, slovom, prejavy Božej vôle.