výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 59, 1-18

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm. Miktam. Keď Šaul vyslal mužov, aby strážili dom a zavraždili Dávida. 2 Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. 3 Vytrhni ma z rúk zločincov a zachráň pred krvilačníkmi. 4 Pozri, úklady robia na môj život a surovo sa vrhajú na mňa. 5 Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech; nedopustil som sa neprávosti, a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú. Hor’ sa, poď mi v ústrety a pozri. 6 Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela, precitni a potrestaj všetkých pohanov, nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú. 7 Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy a pobehujú okolo mesta. 8 Hľa, čo chrlia ich ústa, meč majú na perách: „Ktože to počuje?“ 9 Ty sa im však smeješ, Pane; vysmievaš sa všetkým pohanom. 10 Záštita moja, čakám na teba; lebo ty, Bože, si moja ochrana. 11 So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza. Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť. 12 Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol; rozožeň ich svojou mocou a zraz ich k zemi, Pane, môj ochranca. 13 Pre hriech ich úst, pre reč ich perí nech sa chytia do svojej pýchy; pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli. 14 Skoncuj s nimi v rozhorčení, skoncuj a nebude ich; a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme. 15 Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy a pobehujú okolo mesta. 16 Túlajú sa za pokrmom a ak sa nenasýtia, skuvíňajú. 17 Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia. 18 Tebe, záštita moja, chcem spievať, lebo ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje milosrdenstvo.

Ž 59, 1-18

Verš 8
Hľa, čo chrlia ich ústa, meč majú na perách: „Ktože to počuje?“
Ž 2:4 - Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva; Pán ich privedie na posmech.

Verš 1
Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm. Miktam. Keď Šaul vyslal mužov, aby strážili dom a zavraždili Dávida.
1Sam 19:11 - poslal Šaul poslov do Dávidovho domu, aby naň striehli a ráno ho zabili. Dávidovi to oznámila jeho žena Michol. Vravela: „Ak si ešte tejto noci nezachrániš život, zajtra ťa zabijú!“

Verš 7
Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy a pobehujú okolo mesta.
Ž 55:21 - Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom a porušuje zmluvu.
Ž 57:4 - On zošle pomoc z neba a zachráni ma; zahanbí tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu.
Ž 10:11 - V duchu si ešte hovorí: „Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.“
Ž 94:7 - A hovoria si: „Pán to nevidí, nevie o tom Boh Jakubov.“

Z 59,1 - Porov. 1 Sam 19,11-18. Na základe 6. a 9. verša možno usudzovať, že žalm bol neskôr z liturgických dôvodov upravený. Niektoré časti sú dosť nejasné.

Z 59,6 - Starý zákon ešte nepozná univerzalizmus Nového zákona, prijímajúci všetky národy, teda aj pohanov. Žalmista má pred očami židovský národ s jeho výlučnosťou, partikularizmom. V tom zmysle treba chápať aj vv. 9-14.