výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 60, 1-12

1 O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again. 2 Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh. 3 Thou hast shewed thy people hard things: thou hast made us to drink the wine of astonishment. 4 Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah. 5 That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me. 6 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth. 7 Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver; 8 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me. 9 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom? 10 Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies? 11 Give us help from trouble: for vain is the help of man. 12 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.

Ž 60, 1-12

Verš 1
O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again.
2Sam 8:3 - David smote also Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his border at the river Euphrates.
2Sam 8:13 - And David gat him a name when he returned from smiting of the Syrians in the valley of salt, being eighteen thousand men.
1Krn 18:3 - And David smote Hadarezer king of Zobah unto Hamath, as he went to stablish his dominion by the river Euphrates.
1Krn 18:12 - Moreover Abishai the son of Zeruiah slew of the Edomites in the valley of salt eighteen thousand.
Ž 144:10 - It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword.

Verš 5
That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me.
Ž 108:6 - That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.

Z 60,2 - Porov. 2 Sam 8,3-8; 10,6-19; 1 Krn 18 n.

Z 60,5 - Žalmista prirovnáva skúšku k opojnému nápoju, o ktorom sa nevedelo, že je taký silný.

Z 60,8 - Sichem (dnešný Nablús) je v strede Palestíny predjordánskej (Gn 33,18) a Sukot ("stany" - mesto stanov) zasa v strede zajordánskej Palestíny, neďaleko rieky Jaboka, v kraji kmeňa Gadovho (Gn 33,17 a Joz 13,27). Tieto dve mestá tu zastupujú celú zasľúbenú zem, východnú i západnú časť. Celú túto zem dal Boh do vlastníctva Izraelu.

Z 60,9 - Galaád bol kraj severne a južne od rieky Jaboka a patril kmeňom Gad a Ruben. Neskôr Galaád označoval celé Zajordánsko. Manasses (bol Jozefovým synom) mal polovicu vlastníctva za Jordánom a polovicu pred Jordánom. Efraim - druhý Jozefov syn. V čase obsadenia Palestíny bol kmeň Efraim najväčší a mal najudatnejších bojovníkov. Preto sa o ňom hovorí, že je "prilbou" Pánovej hlavy - akoby mal chrániť celé kráľovstvo. Lež popredným kmeňom vždy bol "Júda", z neho mali pochádzať králi vyvoleného národa, a preto sa nazýva Pánovým "žezlom", kmeňom, skrze ktorý Pán vládol nad ostatnými kmeňmi, nad celou Palestínou v zmysle zasľúbenej zeme.

Z 60,10 - Moabsko (na východ od Mŕtveho mora), Idumea (na juhu Predjordánska - Palestíny) a Filištínsko (pás zeme popri Stredozemnom mori). Moabčania budú ako sluhovia, čo prinášajú svojmu pánovi "umývadlo" na nohy. Izrael si ich podmaní a budú mu posluhovať. Podobne to bude aj s Idumejčanmi. Stúpiť na šiju je symbolom triumfu, víťazstva nad nepriateľom. - Idumejské opevnené mesto, ktoré chce Dávid zaujať, obrazne označuje víťazstvo nad celou Idumeou.