výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 96, 1-13

1 Cantate Domino canticum novum, cantate Domino, omnis terra. 2 Cantate Domino, benedicite nomini eius, annuntiate de die in diem salutare eius. 3 Annuntiate inter gentes gloriam eius, in omnibus populis mirabilia eius. 4 Quoniam magnus Dominus et laudabilis nimis, terribilis est super omnes deos. 5 Quoniam omnes dii gentium inania, Dominus autem caelos fecit. 6 Magnificentia et pulchritudo in conspectu eius, potentia et decor in sanctuario eius. 7 Afferte Domino, familiae populorum, afferte Domino gloriam et potentiam, 8 afferte Domino gloriam nominis eius. Tollite hostias et introite in atria eius, 9 adorate Dominum in splendore sancto. Contremiscite a facie eius, universa terra; 10 dicite in gentibus: “ Dominus regnavit! ”. Etenim correxit orbem terrae, qui non commovebitur; iudicabit populos in aequitate. 11 Laetentur caeli, et exsultet terra, sonet mare et plenitudo eius; 12 gaudebunt campi et omnia, quae in eis sunt. Tunc exsultabunt omnia ligna silvarum 13 a facie Domini, quia venit, quoniam venit iudicare terram. Iudicabit orbem terrae in iustitia et populos in veritate sua.

Ž 96, 1-13

Verš 9
adorate Dominum in splendore sancto. Contremiscite a facie eius, universa terra;
Ž 29:2 - afferte Domino gloriam nominis eius, adorate Dominum in splendore sancto.

Verš 13
a facie Domini, quia venit, quoniam venit iudicare terram. Iudicabit orbem terrae in iustitia et populos in veritate sua.
Ž 98:9 - a conspectu Domini, quoniam venit iudicare terram. Iudicabit orbem terrarum in iustitia et populos in aequitate.
Zjv 19:11 - Et vidi caelum apertum: et ecce equus albus; et, qui sedebat super eum, vocabatur Fidelis et Verax, et in iustitia iudicat et pugnat.

Z 96 - Žalmista týmto žalmom povzbudzuje izraelský ľud, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa, ktorý tróni na arche zmluvy a teraz prichádza do svätyne. V tomto Kráľovi majú však pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov. - Žalmista v prítomnej oslave vidí viac, než sa ukazuje oku, vidí na konci časov prichádzať Pána, ktorý ide založiť mesiášske kráľovstvo. Žalm je mesiášsky v tom zmysle, že všetky národy povoláva chváliť a oslavovať Boha a ohlasuje súd nad nimi.

Z 96,1 - "Pieseň novú", lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.

Z 96,4 - Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno "boh", sú nič, prázdnota, "výmysly", netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.