výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 61, 1-9

1 Magistro chori. Fidibus. David. 2 Exaudi, Deus, deprecationem meam, intende orationi meae. 3 A finibus terrae ad te clamavi, dum anxiaretur cor meum. In petram inaccessam mihi deduc me! 4 Quia factus es spes mea, turris fortitudinis a facie inimici. 5 Inhabitabo in tabernaculo tuo in saecula, protegar in velamento alarum tuarum, 6 quoniam tu, Deus meus, exaudisti vota mea, dedisti hereditatem timentium nomen tuum. 7 Dies super dies regis adicies, annos eius usque in diem generationis et generationis. 8 Sedeat in aeternum in conspectu Dei; misericordia et veritas servent eum. 9 Sic psalmum dicam nomini tuo in saeculum saeculi, ut reddam vota mea de die in diem.

Ž 61, 1-9

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).