výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 20, 1-10

1 Magistro chori. PSALMUS. David. 2 Exaudiat te Dominus in die tribulationis, protegat te nomen Dei Iacob. 3 Mittat tibi auxilium de sancto et de Sion tueatur te. 4 Memor sit omnis sacrificii tui et holocaustum tuum pingue habeat. 5 Tribuat tibi secundum cor tuum et omne consilium tuum adimpleat. 6 Laetabimur in salutari tuo et in nomine Dei nostri levabimus signa; impleat Dominus omnes petitiones tuas. 7 Nunc cognovi quoniam salvum fecit Dominus christum suum: exaudivit illum de caelo sancto suo, in virtutibus salutis dexterae eius. 8 Hi in curribus, et hi in equis, nos autem nomen Domini Dei nostri invocavimus. 9 Ipsi incurvati sunt et ceciderunt, nos autem surreximus et erecti sumus. 10 Domine, salvum fac regem, et exaudi nos in die, qua invocaverimus te.

Ž 20, 1-10

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.