výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 29, 1-11

1 PSALMUS. David. Afferte Domino, filii Dei, afferte Domino gloriam et potentiam, 2 afferte Domino gloriam nominis eius, adorate Dominum in splendore sancto. 3 Vox Domini super aquas; Deus maiestatis intonuit, Dominus super aquas multas. 4 Vox Domini in virtute, vox Domini in magnificentia. 5 Vox Domini confringentis cedros; et confringet Dominus cedros Libani. 6 Et saltare faciet, tamquam vitulum, Libanum, et Sarion, quemadmodum filium unicornium. - 7 Vox Domini intercidentis flammam ignis, 8 vox Domini concutientis desertum, et concutiet Dominus desertum Cades. 9 Vox Domini properantis partum cervarum, et denudabit condensa; et in templo eius omnes dicent gloriam. 10 Dominus super diluvium habitat, et sedebit Dominus rex in aeternum. 11 Dominus virtutem populo suo dabit, Dominus benedicet populo suo in pace.

Ž 29, 1-11

Verš 1
PSALMUS. David. Afferte Domino, filii Dei, afferte Domino gloriam et potentiam,
Ž 96:7 - Afferte Domino, familiae populorum, afferte Domino gloriam et potentiam,

Verš 10
Dominus super diluvium habitat, et sedebit Dominus rex in aeternum.
Ž 10:16 - Dominus rex in aeternum et in saeculum saeculi: perierunt gentes de terra illius.

Verš 3
Vox Domini super aquas; Deus maiestatis intonuit, Dominus super aquas multas.
Ex 9:23 - Extenditque Moyses virgam in caelum, et Dominus dedit tonitrua et grandinem ac discurrentia fulgura super terram; pluitque Dominus grandinem super terram Aegypti.

Z 29 - Tento žalm je jednou z najkrajších čiastok lyriky Starého zákona. Vedúcim tónom žalmu je "Hlas Pánov", ktorý zaznieva v rozličných podobách a žalmista ho zachytáva smelými obrazmi. V Palestíne nie sú búrky také časté ako u nás. Preto tamojší ľudia prežívajú priebeh búrky omnoho živšie než my. V búrke a v jej sprievodných javoch vidia prejav Božej moci, pre nich je búrka "Hlas Pánov".

Z 29,1 - Kto sú "synovia Boží", je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno "synov Božích" ako v Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2,11; Múd 2,13-16; 18; Gn 6,2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to "anjeli", inak by sa 9. verš "a v jeho chráme všetci volajú: Sláva" musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.

Z 29,6 - Sarion - fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.