výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 98, 1-9

1 PSALMUS. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit. Salvavit sibi dextera eius, et brachium sanctum eius. 2 Notum fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam. 3 Recordatus est misericordiae suae et veritatis suae domui Israel. Viderunt omnes termini terrae salutare Dei nostri. 4 Iubilate Deo, omnis terra; erumpite, exsultate et psallite. 5 Psallite Domino in cithara, in cithara et voce psalmi; 6 in tubis ductilibus et voce tubae corneae, iubilate in conspectu regis Domini. 7 Sonet mare et plenitudo eius, orbis terrarum et qui habitant in eo. 8 Flumina plaudent manu, simul montes exsultabunt 9 a conspectu Domini, quoniam venit iudicare terram. Iudicabit orbem terrarum in iustitia et populos in aequitate.

Ž 98, 1-9

Z 98,1-3 - Žalmista vyzýva vyvolený národ oslavovať Pána "novou piesňou" za "víťazstvo". Ale sotva ide o nejaké historické víťazstvo, skôr o to posledné, ktorým sa začne Mesiášova éra, ohlasovaná prorokmi. "Nová pieseň" - pozri Ž 96,1.

Z 98,7 - Celá živá a neživá príroda má sa pripojiť k radosti ľudí, že prichodí nový, spravodlivý Kráľ (Iz 55,12; Ž 96,11-13; Rim 8,19-22).