výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 76, 1-13

1 Magistro chori. Fidibus. PSALMUS. Asaph. Canticum. 2 Notus in Iudaea Deus, in Israel magnum nomen eius. 3 Et est in Salem tabernaculum eius, et habitatio eius in Sion. 4 Ibi confregit coruscationes arcus, scutum, gladium et bellum. 5 Illuminans tu, Mirabilis, a montibus direptionis. 6 Spoliati sunt potentes corde, dormierunt somnum suum, et non invenerunt omnes viri fortes manus suas. 7 Ab increpatione tua, Deus Iacob, dormitaverunt auriga et equus. 8 Tu terribilis es, et quis resistet tibi? Ex tunc ira tua. 9 De caelo auditum fecisti iudicium; terra tremuit et quievit, 10 cum exsurgeret in iudicium Deus, ut salvos faceret omnes mansuetos terrae. 11 Quoniam furor hominis confitebitur tibi, et reliquiae furoris diem festum agent tibi. 12 Vovete et reddite Domino Deo vestro; omnes in circuitu eius afferant munera Terribili, 13 ei, qui aufert spiritum principum, terribili apud reges terrae.

Ž 76, 1-13

Z 76 - V predchádzajúcom žalme pevec naznačuje, predvída víťazstvo, v tomto ho už oslavuje, žalm je teda víťaznou piesňou. Preto je celkom možné, že žalm vznikol z tej istej príležitosti ako predchádzajúci; potom by mal na zreteli porážku Sennacheribovho vojska za kráľa Ezechiáša r. 701 (2 Kr 19; 2 Krn 32; Iz 36). Lenže Sennacheribova porážka je iba predobrazom úplnej porážky Mesiášových nepriateľov. Žalm by bol typicky, nepriamo, mesiášsky.

Z 76,2 - "V Judei" - tieto slová označujú júdske kráľovstvo, kde v tomto čase panuje Ezechiáš, "v Izraeli" zasa vystihuje kráľovstvo severné, kráľovstvo efraimské, ktoré v tomto čase práve prestáva jestvovať (722).

Z 76,3 - Básnický výraz pre Jeruzalem je "Salem", čo v hebr. značí toľko ako "pokoj".