výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 128, 1-6

1 Canticum ascensionum. Beatus omnis, qui timet Dominum, qui ambulat in viis eius. 2 Labores manuum tuarum manducabis, beatus es, et bene tibi erit. 3 Uxor tua sicut vitis fructifera in lateribus domus tuae; filii tui sicut novellae olivarum in circuitu mensae tuae. 4 Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum. 5 Benedicat tibi Dominus ex Sion, et videas bona Ierusalem omnibus diebus vitae tuae; 6 et videas filios filiorum tuorum. Pax super Israel!

Ž 128, 1-6

Z 128 - Žalmista vyzdvihuje šťastie a spokojnosť toho, kto bohabojne slúži Pánovi.

Z 128,5-6 - Tieto verše sa zdajú byť liturgickým požehnaním. Pútnikom, čo spievali túto pieseň, kňaz požehnal a žičil im, aby ich Pán požehnal tak, ako prisľúbil svojim ctiteľom. Šťastie, dlhý život, početné potomstvo zodpovedajú prísľubom za verné plnenie Božích príkazov (Lv 26,9; Dt 28,4 n.).