výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 128, 1-6

1 Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways. 2 For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee. 3 Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table. 4 Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD. 5 The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. 6 Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.

Ž 128, 1-6

Z 128 - Žalmista vyzdvihuje šťastie a spokojnosť toho, kto bohabojne slúži Pánovi.

Z 128,5-6 - Tieto verše sa zdajú byť liturgickým požehnaním. Pútnikom, čo spievali túto pieseň, kňaz požehnal a žičil im, aby ich Pán požehnal tak, ako prisľúbil svojim ctiteľom. Šťastie, dlhý život, početné potomstvo zodpovedajú prísľubom za verné plnenie Božích príkazov (Lv 26,9; Dt 28,4 n.).