výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 128, 1-6

1 Pútnická pieseň. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. 2 Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti bude vodiť. 3 Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrodný vinič; tvoji synovia budú okolo tvojho stola ako mladé olivy. 4 Hľa, takto bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. 5 Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, aby si videl blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života 6 a uzrel synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!

Ž 128, 1-6

Z 128 - Žalmista vyzdvihuje šťastie a spokojnosť toho, kto bohabojne slúži Pánovi.

Z 128,5-6 - Tieto verše sa zdajú byť liturgickým požehnaním. Pútnikom, čo spievali túto pieseň, kňaz požehnal a žičil im, aby ich Pán požehnal tak, ako prisľúbil svojim ctiteľom. Šťastie, dlhý život, početné potomstvo zodpovedajú prísľubom za verné plnenie Božích príkazov (Lv 26,9; Dt 28,4 n.).