výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 145, 1-21

1 Dávidov chválospev. |TU(álef)|Tu Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. 2 |TU(bét)|Tu Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. 3 |TU(gimel)|Tu Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. 4 |TU(dálet)|Tu Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. 5 |TU(hé)|Tu Úchvatnú slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. 6 |TU(váv)|Tu Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. 7 |TU(zajin)|Tu Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. 8 |TU(chét)|Tu Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. 9 |TU(tét)|Tu Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. 10 |TU(jod)|Tu Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. 11 |TU(kaf)|Tu Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, 12 |TU(lámed)|Tu aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. 13 |TU(mém)|Tu Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. 14 |TU(sámek)|Tu Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. 15 |TU(ajin)|Tu Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. 16 |TU(pé)|Tu Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. 17 |TU(cádé)|Tu Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. 18 |TU(kóf)|Tu Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. 19 |TU(réš)|Tu Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. 20 |TU(šín)|Tu Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. 21 |TU(táv)|Tu Moje ústa budú chváliť Hospodina, a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu …na večné veky.

Ž 145, 1-21

Verš 8
|TU(chét)|Tu Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný.
Ex 34:6 - Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh!
Nm 14:18 - Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný, odpúšťa vinu a priestupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia.
Ž 86:15 - Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, zhovievavý, plný lásky a vernosti.
Ž 103:8 - Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť.

Verš 15
|TU(ajin)|Tu Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas.
Ž 104:27 - To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu.

Verš 3
|TU(gimel)|Tu Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.
Ž 18:3 - Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam; môj štít, roh mojej spásy a môj hrad.
Ž 150:2 - Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť!
Jób 5:9 - tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebádať, a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať.

Verš 4
|TU(dálet)|Tu Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky.
Dt 4:9 - Len sa maj na pozore a poriadne sa chráň, aby si nezabudol na to, čo si na vlastné oči videl a nevymizlo to z tvojho srdca, kým žiješ. Pouč o tom svojich synov a vnukov.
Dt 6:7 - Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať.

Verš 7
|TU(zajin)|Tu Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou.
Ž 119:171 - Nech moje pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia.

Z 145 - Alfabetický žalm, ktorý preberá časti z iných žalmov.

Z 145,13 - V mesiášskych časoch sa Božie kráľovstvo rozšíri na všetky národy (verše 12,13). Takto Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých čias (Dan 3,100; 1 Tim 1,17).