výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 52, 1-11

1 Zbormajstrovi. Poučný žalm Dávidov. 2 Po tom, čo Edómčan Doég prišiel oznámiť Saulovi: Dávid vošiel do domu Achímeleka. 3 Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Božia milosť predsa trvá po všetky dni! 4 Vymýšľaš skazu, tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník! 5 Miluješ väčšmi zlé než dobré, väčšmi lož než slová pravdy. — Sela — 6 Miluješ každé skazonosné slovo, ty jazyk podvodný! 7 Veď Boh ťa navždy zrazí, schmatne, vytrhne zo stanu a vykorení zo zeme živých. — Sela — 8 Uzrú to spravodliví, budú sa báť, budú sa mu však vysmievať: 9 Pozrite! Muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo, cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti. 10 Ja som však v Božom chráme ako čerstvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky. 11 Budem ti ďakovať naveky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dobré.

Ž 52, 1-11

Verš 1
Zbormajstrovi. Poučný žalm Dávidov.
1Sam 22:9 - Vtom sa ozval Doég Edómsky, ktorý stál medzi Saulovými služobníkmi: Videl som Izajovho syna, keď prišiel do Nóbu k Achítubovmu synovi Achímelekovi.

Verš 9
Pozrite! Muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo, cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti.
Ž 22:31 - Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam.

Z 52,1 - Porov. 1 Sam 21,8; 22,9 n.