výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 150, 1-6

1 Haleluja! Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe! 2 Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť! 3 Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho harfou a citarou! 4 Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou! 5 Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi! Chváľte ho dunivými cimbalmi! 6 Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina! Haleluja!

Ž 150, 1-6

Verš 1
Haleluja! Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe!
Iz 6:3 - Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy.

Z 150 - Tento žalm je doxológiou, záverečným chválospevom nielen k 5. knihe žalmov, ale aj k celému Žaltáru. - Obsahovo sa podobá 148. žalmu.

Z 150,1 - "Chváľte Pána v jeho svätyni", rozumej v pozemskom chráme. Teda ľudia majú chváliť Pána. - "Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe", čiže v nebeskom chráme, v nebi. Pána majú chváliť aj anjeli a všetko, čo je v nebi (pozri Ž 148,2-6).

Z 150,4 - U Izraelitov ako aj u iných semitských národov bol tanec dôležitým náboženským prejavom.