výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 67, 1-8

1 Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Žalm. Pieseň. 2 Nech je nám Boh milostivý a žehná nás, nech medzi nami zažiari jeho tvár! — Sela — 3 Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy! 4 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia! 5 Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi. — Sela — 6 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia! 7 Zem vydala svoju úrodu, Boh nás žehná, náš Boh. 8 Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme!

Ž 67, 1-8

Verš 1
Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Žalm. Pieseň.
Nm 6:25 - Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý!
Ž 4:6 - Prinášajte správne obety a dôverujte Hospodinovi!

Z 67,2 - Slovami 2. verša kňaz denne na konci raňajšej a večernej modlitby požehnával ľud (Nm 6,24-26). Požehnanie pochádza ešte z Áronových čias a v našom žalme je len premena 2. osoby na 1.