výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 67, 1-8

1 Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje. 2 Smiluj se nad námi, Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svoji tvář! séla 3 Ať je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá! 4 Ať tě národy, Bože, slaví, ať tě oslavují všechny národy! 5 Ať všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla 6 Ať tě národy, Bože, slaví, ať tě oslavují všechny národy! 7 Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! 8 Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj!

Ž 67, 1-8

Verš 1
Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje.
Nm 6:25 - Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!
Ž 4:6 - Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte.

Z 67,2 - Slovami 2. verša kňaz denne na konci raňajšej a večernej modlitby požehnával ľud (Nm 6,24-26). Požehnanie pochádza ešte z Áronových čias a v našom žalme je len premena 2. osoby na 1.