výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 65, 1-14

1 Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova. 2 Na Sionu ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané budou splněny! 3 K tobě přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby. 4 Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš! 5 Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. 6 Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří dalekých! 7 Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, 8 ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho vln, bouřící národy, 9 svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš! 10 Navštěvuješ zemi a napájíš ji, zahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ, 11 zaléváš brázdy, hroudy rozdrtíš, hojnými lijáky ji obměkčuješ a žehnáš tomu, co roste z ní. 12 Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. 13 Zelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí. 14 Pastviny se stády pokrývají, údolí se oblékají obilím. Už křičí radostí! Ano, už zpívají!

Ž 65, 1-14

Z 65,1 - Žalm bol určený na verejnú bohoslužbu a najskôr sa spieval pred žatvou, teda na veľkonočné sviatky - "pesah". V druhý deň tohto sviatku sa už obetoval snôpok jačmeňa z novej úrody.

Z 65,2 - Zo Siona Pán rozdáva svoje milosti, preto sa mu tu treba aj poďakovať a splniť sľuby, ktorými si ľud vyprosil dobrodenia od Pána.

Z 65,10 - "Božia rieka", totižto dážď, ktorý prichádzal na zem - podľa semitského poňatia - z osobitných nádrží, umiestnených v nebesách.

Z 65,12 - Boh sa v SZ zobrazuje na voze z mračien a kade prechádza, roznáša požehnanie a hojnosť úrody (Dt 33,26).