výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 117, 1-2

1 Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! 2 Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja!

Ž 117, 1-2

Verš 1
Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit!
Rim 15:11 - A ještě jinde: "Chvalte Hospodina, všechny národy, ať ho všichni lidé velebí!"

Z 117 - Žalm je najkratší z celého žaltára a najkratšou hlavou v celom Svätom písme, ale je vzácny pre svoj obsah. Žalm je mesiášsky. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru (Rim 15,8-11).