výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 127, 1-5

1 Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochránci. 2 Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil! 3 Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna. 4 Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada. 5 Blaze člověku, jenž jich má plný toulec - takový nebude zahanben, až bude s protivníky jednat před soudem!

Ž 127, 1-5

Z 127 - Všetko šťastie a zdar závisí od Božieho požehnania.

Z 127,5 - Blažený je človek, ktorý má viac synov - "ktorý si nimi tulec naplnil" - metafora z vojenskej oblasti. "Rokovať s nepriateľmi v bráne." Pri mestských bránach sa aj súdilo. I tu najbližší z rodiny mohli obžalovanému alebo žalujúcemu výdatne pomáhať.