výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 127, 1-5

1 (126:1) Песнь восхождения. Соломона. Если Господь не созиждет дома,напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. 2 (126:2) Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. 3 (126:3) Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. 4 (126:4) Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. 5 (126:5) Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.

Ž 127, 1-5

Z 127 - Všetko šťastie a zdar závisí od Božieho požehnania.

Z 127,5 - Blažený je človek, ktorý má viac synov - "ktorý si nimi tulec naplnil" - metafora z vojenskej oblasti. "Rokovať s nepriateľmi v bráne." Pri mestských bránach sa aj súdilo. I tu najbližší z rodiny mohli obžalovanému alebo žalujúcemu výdatne pomáhať.