výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 127, 1-5

1 Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. 2 Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. 3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. 4 Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. 5 Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

Ž 127, 1-5

Z 127 - Všetko šťastie a zdar závisí od Božieho požehnania.

Z 127,5 - Blažený je človek, ktorý má viac synov - "ktorý si nimi tulec naplnil" - metafora z vojenskej oblasti. "Rokovať s nepriateľmi v bráne." Pri mestských bránach sa aj súdilo. I tu najbližší z rodiny mohli obžalovanému alebo žalujúcemu výdatne pomáhať.