výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 48, 1-14

1 Žalmová píseň, pro Kórachovce. 2 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. 3 Krásně se vypíná k potěše celé země Sijónská hora, ten nejzazší Sever, sídlo velkého Krále. 4 Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný. 5 Hle, když se králové umluvili a přitáhli spolu, 6 sotva je spatřili, strnuli, děsem se rozutekli. 7 Zachvátilo je tam úzkostné chvění, náhlá křeč jako tu, která rodí. 8 Větrem od východu tříštíš taršíšské lodě. 9 O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným. 10 Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. 11 Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti. 12 Raduje se hora Sijón, jásají judské dcery nad tím, jak soudíš. 13 Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže. 14 Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte a příštímu pokolení vyprávějte: [ (Psalms 48:15) "Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně." ]

Ž 48, 1-14

Verš 2
Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře.
Mt 5:35 - ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;

Z 48 - Tento žalm je obdobný ako oba predchádzajúce (46 a 47). Hlavnou myšlienkou žalmu je mimoriadna záchrana mesta Jeruzalema.

Z 48,3 - Cirkev bude stredom a prameňom pokoja a duševných radostí pre každého, kto uverí v Ježiša Krista.

Z 48,5 - Nepriateľskí králi sa spoločne vychytili proti svätému mestu a nezadržateľne postupujú proti svätému mestu. Keby šlo o Edomčanov, Moabčanov a Amončanov (2 Krn 20), žalm by verne zachycoval udalosti, ktoré sa stali v ten deň v okolí Jeruzalema.

Z 48,8 - "Lode taršišské" boli lode, ktoré mohli plávať na dlhej ceste, pravdepodobne z Palestíny až do dnešného Španielska, do Tartesu (Tartess), prístavu na juhovýchodnom pobreží Pyrenejského polostrova. Východný vietor (Ez 27,26) bol veľmi nebezpečný aj pre najväčšie lode, nič mu neodolalo.