výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 82, 1-8

1 Žalm pro Asafa. V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: 2 "Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům? 3 Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, 4 pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!" 5 Nic nevědí, nic nechápou, chodí v tmách, a celá země v základech se hroutí. 6 "Ač jsem řekl: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího 7 zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař." 8 Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody!

Ž 82, 1-8

Verš 8
Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody!
Ž 2:8 - Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.
Heb 1:2 - v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

Verš 4
pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!"
Prís 24:11 - Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu?

Z 82,1 - Žalmista básnickou vravou opisuje Boha, ktorý ide súdiť "sudcov" - bohov. V SZ sa sudcovia často uvádzajú pod menom: "bené(y) 'elohím" alebo len "'elohím", "synovia Boží" alebo "bohovia" (Ex 21,6; 22,8.9; Dt 1,17; 19,17), lebo zastupovali Boha, jeho moc, a v Božom mene prisluhovali spravodlivosť na zemi (Ž 58,2).

Z 82,8 - Posledný verš sa vzťahuje na mesiášske časy. Mesiáš bude Kráľom celej zeme, jemu sa poddajú všetky národy a len on jediný bude súdiť celý svet (Ž 2,8.9).