výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 67, 1-7

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm. 2 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! 3 Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! 4 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 5 Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země. 6 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 7 Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. [ (Psalms 67:8) Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země! ]

Ž 67, 1-7

Verš 1
Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm.
Nm 6:25 - ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
Ž 4:6 - Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu."

Z 67,2 - Slovami 2. verša kňaz denne na konci raňajšej a večernej modlitby požehnával ľud (Nm 6,24-26). Požehnanie pochádza ešte z Áronových čias a v našom žalme je len premena 2. osoby na 1.