výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 61, 1-8

1 Pro předního zpěváka, za doprovodu strunného nástroje. Davidův. 2 Slyš, Bože, mé bědování, mé modlitbě pozornost věnuj, 3 z končin země k tobě volám se sklíčeným srdcem. Doveď mě na skálu, je pro mě strmá, 4 ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli. 5 Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých křídel. 6 Ty jsi, Bože, slyšel moje sliby. Do vlastnictví dals mi ty, kteří se bojí tvého jména. 7 Přidávej dny králi, ať jsou jeho léta jako celá pokolení, 8 ať před Bohem trůní věčně. Připrav milosrdenství a věrnost, ať ho opatrují! [ (Psalms 61:9) A tak budu tvému jménu navždy zpívat žalmy, den co den budu plnit své sliby. ]

Ž 61, 1-8

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).