výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 61, 1-8

1 למנצח על נגינת לדוד שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי׃ 2 מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃ 3 כי היית מחסה לי מגדל עז מפני אויב׃ 4 אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃ 5 כי אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך׃ 6 ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר׃ 7 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃ 8 כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום׃

Ž 61, 1-8

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).