výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 134, 1-3

1 Poutní píseň. Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. 2 Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! 3 Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.

Ž 134, 1-3

Z 134 - "piesní výstupov" alebo pútnických piesní.

Z 134,1 - "Služobníci Pánovi" sú kňazi a leviti (Dt 10,8).