výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 134, 1-3

1 Pútnická pieseň. Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, čo bdiete v noci v dome Pánovom. 2 Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. 3 Nech ťa žehná Pán zo Siona, ktorý stvoril nebo i zem.

Ž 134, 1-3

Z 134 - "piesní výstupov" alebo pútnických piesní.

Z 134,1 - "Služobníci Pánovi" sú kňazi a leviti (Dt 10,8).