výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 126, 1-6

1 Poutní píseň. Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu. 2 Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: "Hospodin s nimi učinil velké věci." 3 Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. 4 Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země! 5 Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. 6 S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Ž 126, 1-6

Verš 2
Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: "Hospodin s nimi učinil velké věci."
Jób 8:21 - Jistě naplní tvá ústa smíchem a hlaholem tvé rty.

Z 126 - Žalm isto vznikol po návrate z babylonského zajatia. Dokazujú to úvodné slová žalmu: "Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov." Tí, čo sa vrátili v prvom transporte (za Zorobábela, hneď po r. 538) zo zajatia, museli vo vlasti mnoho skusovať. Pomery vo vlasti nie sú najlepšie a väčšia čiastka národa je ešte v zajatí. Žalm vystihuje toto položenie izraelského národa a obsahom sa podobá žalmu 85, ktorý je tiež z časov návratu z babylonského zajatia.

Z 126,4 - "Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu" - južná čiastka Palestíny, Negeb, je z väčšej čiastky roka spálená, pustá, bez života. Ale razom oživne a zazelená sa bujným rastlinstvom, keď prídu jesenné dažde, ktoré všetko ovlažia, rozmočia pôdu a korytá vyschnutých riek naplnia vodou.

Z 126,6 - Hoci začiatky obnovy sú ťažké, s Božou pomocou sa obnova a výstavba naisto podarí.