výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 126, 1-6

1 Grádicsok éneke. 2 Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! 3 Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. 4 Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön! 5 A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. 6 A ki vetõmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jõ elõ, kévéit emelve.

Ž 126, 1-6

Verš 2
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!
Jób 8:21 - Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal.

Z 126 - Žalm isto vznikol po návrate z babylonského zajatia. Dokazujú to úvodné slová žalmu: "Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov." Tí, čo sa vrátili v prvom transporte (za Zorobábela, hneď po r. 538) zo zajatia, museli vo vlasti mnoho skusovať. Pomery vo vlasti nie sú najlepšie a väčšia čiastka národa je ešte v zajatí. Žalm vystihuje toto položenie izraelského národa a obsahom sa podobá žalmu 85, ktorý je tiež z časov návratu z babylonského zajatia.

Z 126,4 - "Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu" - južná čiastka Palestíny, Negeb, je z väčšej čiastky roka spálená, pustá, bez života. Ale razom oživne a zazelená sa bujným rastlinstvom, keď prídu jesenné dažde, ktoré všetko ovlažia, rozmočia pôdu a korytá vyschnutých riek naplnia vodou.

Z 126,6 - Hoci začiatky obnovy sú ťažké, s Božou pomocou sa obnova a výstavba naisto podarí.