výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 54, 1-7

1 Az éneklõmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása; 2 Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid? 3 Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem! 4 Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire. 5 Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela. 6 Ímé, Isten segítõm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója. 7 Bosszút áll az utánam leselkedõkön; a te igazságod által rontsd meg õket. [ (Psalms 54:8) Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó. ] [ (Psalms 54:9) Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen. ]

Ž 54, 1-7

Verš 1
Az éneklõmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;
1Sam 23:19 - És felmenének a Zifeusok Saulhoz Gibeába, mondván: Avagy nem nálunk lappang-é Dávid az erõs helyeken az erdõben, Hakila halmán, mely a sivatagtól jobbkézre van?!
1Sam 26:1 - És menének a Zifeusok Saulhoz Gibeába, mondván: Nemde nem a Hakila halmán lappang-é Dávid, a puszta átellenében?

Verš 3
Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!
Ž 86:14 - Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, [a kik] meg sem gondolnak téged.

Verš 6
Ímé, Isten segítõm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.
Ž 52:9 - Ímé az a férfiú, a ki nem Istent fogadta erõsségévé, hanem az õ gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az õ gonoszságában volt! [ (Psalms 52:10) Én pedig mint zöldelõ olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. ] [ (Psalms 52:11) Áldlak téged örökké, hogy [így] cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos [vagy,] a te híveid elõtt. ]

Z 54,1 - Porov. 1 Sam 23,19 n.; 26,1 n.